Virtuele Robot

Nieuws

Wat zijn de regels als het gaat om tijdelijke contracten?

9 september 2016

De meeste mensen weten dat je niet oneindig een contract voor bepaalde tijd kunt geven. Maar wat zijn nu precies de regels en waar moet je op letten? Bij CAO’s kan van onderstaande regels worden afgeweken, maar de wettelijke regels in Nederland hebben we hieronder uitgewerkt.

Wanneer gaat een tijdelijk contract van je medewerker over in een vast contract? Kort samengevat zijn er 2 situaties waarin dit gebeurd:

Als de opeenvolgende tijdelijke contracten die je met je medewerker hebt afgesloten een periode van méér dan 2 jaar beslaan. Twee keer een jaarcontract is geen probleem, maar zodra het contract 1 dag langer duurt, is het daarmee automatisch een contract voor onbepaalde tijd geworden. Je berekent de periode van tijdelijke contracten als volgt: je telt op hoelang je medewerker op basis van tijdelijke contracten bij je heeft gewerkt. Als de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter zijn, tel je deze periodes mee!

Voorbeeld:
- 1e contract 6 maanden
- Er wordt vervolgens 4 maanden niet gewerkt
- 2e contract weer 6 maanden
- Er wordt wederom 4 maanden niet gewerkt
- 3e contract ook weer voor 6 maanden

De medewerker heeft 3 keer 6 maanden = 18 maanden voor je gewerkt. Echter, de periodes tussen de contracten zijn korter dan 6 maanden en moet je dus meetellen. Dan kom je op 6 + 4 + 6 + 4 + 6 = 26 maanden. Dat is langer dan 2 jaar. Het laatste contract is daarmee geen contract voor 6 maanden, maar een contract voor onbepaalde tijd geworden.

Als je meer dan drie opeenvolgende tijdelijke contracten hebt afgesloten (het 4e contract wordt dan dus een contract voor onbepaalde tijd oftewel een vast contract). Dit telt ook als de totale periode van de contracten inclusief tussenpozen minder dan 2 jaar zijn.

Voorbeeld:
- 1e contract 1 maand
- Daarna wordt er 3 maanden niet gewerkt
- 2e contract voor weer 1 maand
- Er wordt vervolgens 5 maanden niet gewerkt
- 3e contract voor 1 maand
- Daarna wordt er 1 maand niet gewerkt en vervolgens  geef je weer een contract voor 1 maand

Dat is dan het 4e contract. De tussenpozen tussen de contracten zijn korter dan 6 maanden geweest. Dit 4e contract betekent een contract voor onbepaalde tijd, ondanks dat er in totaal korter dan 2 jaar contracten zijn geweest.

Om de keten opnieuw te laten lopen en de tussenpozen tussen de contracten níet mee te hoeven laten tellen, moet er méér dan 6 maanden tussen de contracten zitten. Dit mag dus ook 6 maanden en 1 dag zijn.

Voorbeeld:
- 1e contract 6 maanden
- 2e contract weer 6 maanden
- Er wordt vervolgens 7 maanden niet gewerkt
- 3e contract ook weer voor 6 maanden

De medewerker heeft 3 keer 6 maanden = 18 maanden voor je gewerkt. Echter moeten we nog kijken naar de periodes tussen de contracten. Tussen het 1e en 2e contract zit geen tussenpose. Er is dus 12 maanden gewerkt. Tussen het 2e en 3e contract zit een tussenpose van 7 maanden, dit is meer dan 6 maanden. Dat betekent dat na deze periode de keten opnieuw gaat tellen. Het 3e contract is daarmee weer een 1e contract geworden in de telling.

Overgangsregeling: contract getekend voor 1 juli 2015
Heb je voor 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst afgesloten die pas op of na 1 juli 2015 inging? Dan geldt voor dit contract nog de regels voor tijdelijke contracten van voor 1 juli 2015. Voor voorbeelden over deze overgangsregeling kun je kijken op de site van de rijksoverheid.

Afwijkende regels tijdelijke contracten in cao
Als je bedrijf onder een cao valt, kan het zijn dat er wordt afgeweken van de nieuwe regels die sinds 1 juli 2015 gelden voor tijdelijke contracten. In de cao kan bijvoorbeeld staan dat je maximaal 6 opvolgende tijdelijke contracten mag geven. En dat tijdelijke contracten mogelijk zijn over een periode van maximaal 4 jaar.

Is de cao van voor 1 juli 2015 en wijkt deze af van de nieuwe regels voor tijdelijke contracten? Dan gelden de nieuwe regels pas wanneer de cao is afgelopen, maar in ieder geval uiterlijk op 1 juli 2016.

Bespaar
in tijd en geld, word efficiënter
en ervaar gemak.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf altijd op de hoogte van onze laatste updates.